Palvelumme

Toimistomme tarjoaa palveluita sekä yksityishenkilöille että yrityksille kaikissa oikeudellisissa asioissa. Emme kuitenkaan väitä olevamme kaikkien alojen erityisasiantuntijoita. Mikäli toimeksianto vaatii sellaista erityisosaamista, jota meillä ei pitkästä kokemuksestamme ja monipuolisesta osaamisestamme huolimatta ole, käytämme apuna yhteistyökumppaneitamme tai ohjaamme asiakkaan alan spesialistille. 

Yksityishenkilöille

Vahvuuksiamme ovat tavallisten ihmisten perhe-ja perintöoikeuteen liittyvät kysymykset, erilaisten sopimusten laatiminen ja oikeudenkäynnit, erityisesti asunto- ja kiinteistöriidat. Hoidamme paljon myös rikosjuttuja. Hyvin harvoin tulee vastaan yksityishenkilöiden toimeksiantoja, joita emme osaisi hoitaa.

Yrityksille

Meillä on laaja kokemus ja vahva osaaminen liikejuridiikassa. Asiakkainamme on paljon erikokoisia ja erilaisten toimialojen kansallisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Asiakaskuntamme on laaja: osa asiakkaistamme on julkisesti noteerattuja tai muuten suuria ja valtakunnan kärkeä, osa aloittavia tai muuten pienyrityksiä. Meillä on paljon asiakkaita, jotka ovat luottaneet meihin vuosikymmeniä. Uskallammekin väittää olevamme ainakin yritysten lainopillisena avustajana maakuntamme ykköstoimisto. 

Miksi asianajotoimisto?

Asianajotoimisto -nimeä saa käyttää ainoastaan toimisto, jonka omistaa ja jonka toiminnasta vastaa vähintään yksi asianajaja. Asianajaja-nimikettä taas saa käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäsen. Jäseneksi pääsee vain riittävän kokenut ja asianajajatutkinnon suorittanut lakimies.

Asianajajista annettu laki ja Asianajajaliiton säännöt ja ohjeet sääntelevät asianajajan toimintaa. Asianajajan on noudatettava aina hyvää asianajajatapaa, jonka sisällöstä on annettu tarkemmat ohjeet. Toimintaa valvotaan ja rikkeistä voidaan rangaista. Sääntöihin välinpitämättömästi suhtautuva ei ole pitkään asianajaja.

Miten asiakas hyötyy hyvästä asianajajatavasta?

Toimistomme toiminnan kulmakivenä on ehdoton hyvän asianajajatavan noudattaminen ja tinkimätön lojaalisuus asiakkaillemme.

Perehdymme jokaisen asiakkaan oikeudelliseen ongelmaan huolellisesti ja tiedämme kokemuksemme perusteella parhaan tavan edetä ongelman ratkaisemiseksi asiakkaan toiveet huomioiden. Lakimiehiemme osaaminen on ajan tasalla aktiivisen täydennyskoulutuksen ansiosta.

Asiakkaalta saamamme tiedot pysyvät aina toimistomme seinien sisällä huolimatta siitä, onko kyseessä vakioasiakkaamme vai uusi asiakas, lyhyt vai laaja toimeksianto. Mikäli saamme haltuumme asiakkaan asiakirjoja tai omaisuutta, säilytämme niitä huolella ja palautamme ne heti toimeksiannon päätyttyä. Asiakkaiden varat pidetään tarkasti erossa toimistomme varoista.

Palvelun hinta

Asianajo ei ole ilmaista. Periaatteemme on, että sen tulee olla kuitenkin aina hintansa arvoista.

Asianajopalvelujen hintaa vertaillaan usein tuntiveloituksen perusteella. Ratkaisevampaa on kuitenkin se, kuinka paljon laskutettavia tunteja kertyy. Voimme rehellisesti todeta, että tuntiveloituksemme ei ole markkinoiden alhaisin. Osaamisemme ja laskutusperiaatteemme takaavat kuitenkin sen, ettei päämiehemme maksa tyhjästä ja saa täyden vastineen rahoilleen.

Pyrimme aina hoitamaan toimeksiannon mahdollisimman tehokkaasti ja mitoittamaan toimenpiteet niin, että ne ovat järkevässä suhteessa päämiehemme tavoittelemaan lopputulokseen. Meillä on kuitenkin tarvittavat resurssit ja osaaminen kääntämään viimeinenkin kivi ja tutkimaan myös sen alapuoli, jos asia sitä vaatii.

Riitatilanteissa löydämme usein ratkaisun neuvotteluteitse, mutta mikäli asia käsitellään tuomioistuimessa, avustamme päämiestämme ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti. Selvitämme aina myös päämiehemme oikeuden valtion varoista maksettavaan oikeusapuun tai vakuutuksen oikeusturvaan.