Jussi Kyllönen
Asianajaja

Jussi Kyllönen

Olen kotoisin Järvi-Suomen sydämestä Savonlinnasta. Valmistuin oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta toukokuussa 2012. Ennen Lapin yliopiston opintoja opiskelin Itä-Suomen yliopistossa julkisoikeutta pääaineena hallinto-oikeus. Julkisoikeudesta olen valmistunut hallintotieteiden kandidaatiksi vuonna 2008. Kipinä lähteä julkisoikeuden opintojen rinnalla opiskelemaan Lapin yliopistoon oikeustieteiden maisteriksi sai alkunsa ollessani harjoittelussa Kuopion hallinto-oikeudessa (nyk. Itä-Suomen hallinto-oikeus) vuonna 2008.

Lapin yliopiston opintojen aikana toimin lakimiesharjoittelijana ensin toisessa joensuulaisessa asianajotoimistossa ennen Asianajotoimisto Surakalle lakimiesharjoittelijaksi siirtymistä. Lakimiehen työt aloitin Asianajotoimisto Surakalla heti valmistuttuani toukokuussa 2012. Suomen Asianajajaliiton jäseneksi minut hyväksyttiin elokuussa 2016. Asianajotoimisto Surakalta siirryin 1.2.2017 Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomariksi. Hallinto-oikeudessa toimin kunnallisasioista vastaavalla osastolla. Kunnallisasioiden ohella kartutin osaamistani niin opetus- ja sivistystoimeen, siviilipalvelukseen kuin vankeinhoitoon liittyvissä asioissa sekä myös oleskelulupa-asioissa. Hallinto-oikeustuomarina toimin aina huhtikuun loppuun 2019 saakka, jolloin palasin takaisin kotiin Surakan toimistolle asianajajaksi.

Hoidan kaikentyyppisiä toimeksiantoja, joista suurin osa koskee riita- ja rikosasioita, konkursseja sekä perhe- ja perintöoikeudellisia asioita. Lisäksi hoidan hallintoon ja hallintolainkäyttöön liittyviä toimeksiantoja.

 Vapaa-aikani kuluu perheeni parissa.