Korkeimman oikeuden tänä syksynä antamat työoikeudellista liikkeen luovutusta koskevat ratkaisut havainnollistavat hyvin niitä ongelmia, mitä liikkeen luovutukseen ja sen tunnistamiseen voi liittyä. Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät automaattisesti liikkeen luovuttajan palveluksesta luovutuksensaajan palvelukseen ja ovat oikeutettuja säilyttämään entiset työsuhteensa. Näin käy riippumatta siitä, mitä luovuttaja ja luovutuksensaaja ovat keskenään sopineet työsuhteista tai siitä, onko luovutuksensaaja ollut edes tietoinen liikkeen luovutuksen mahdollisuudesta.

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos liike pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Varsin usein ajatellaan, että liikkeen luovutuksessa on kyse yrityskaupasta vanhan toiminnanharjoittajan ja uuden toiminnanharjoittajan välillä. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, vaan työntekijät voivat siirtyä uudelle toiminnanharjoittajalle ilman minkäänlaista sopimusta aikaisemman toiminnanharjoittajan kanssa. Ratkaisevinta on se, jatketaanko toimintaa entisen kaltaisena. Korkeimman oikeuden tuoreen oikeuskäytännön mukaan liikkeen luovutuksesta voi olla kyse myös esimerkiksi silloin, kun kunta kilpailuttaa sopimuskauden jälkeen palveluntuottajan uudelleen tai ottaa aikaisemmin ulkoistetun toiminnan takaisin omaksi toiminnakseen (ks. esim. KKO 2018:65 ja KKO 2018:66).

Tuoreessa ratkaisussaan KKO 2018:64 korkein oikeus katsoi, että kyse oli liikkeen luovutuksesta, vaikka luovuttajan ja luovutuksensaajan välillä ei ollut mitään keskinäistä sopimusta. Tapauksessa oli kyse koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisestä. Kaupunki oli sopinut toiminnan järjestämisestä B ry:n kanssa ja B ry:n lopetettua toiminnan kaupunki oli sopinut toiminnan järjestämisestä C ry:n kanssa. KKO:n mukaan kyse oli liikkeen luovutuksesta, sillä luovutuksen kohde oli säilyttänyt identiteettinsä. Identiteetin säilymistä osoittavana seikkana pidettiin liiketoiminnan tosiasiallista jatkamista. C ry oli ryhtynyt harjoittamaan toimintaa samoissa tiloissa ja samoilla kalusteilla kuin aiempi palveluntuottaja. Myös toiminta ja asiakaskunta oli pysynyt samanlaisena ja toiminta oli jatkunut ilman suurempia keskeytyksiä. Korkein oikeus katsoi, että kokonaisuutena arvioiden kysymyksessä oli liikkeen luovutus.

Toiminnanjatkajalle voi tulla yllätyksenä vanhojen työntekijöiden siirtyminen hänen palvelukseensa. Näin voi käydä uuden alihankintasopimuksen yhteydessä tai vuokralaisen tai jopa vuokranantajan itsensä jatkaessa samankaltaista toimintaa aiemmin vuokralla olleissa tiloissa. Näistä syistä tällaisissa asioissa on aina syytä kääntyä asiantuntevan asianajotoimiston puoleen.