Lahjasta ja perinnöstä pitää maksaa veroa, kuten yleisessä tiedossa on. Kaikki eivät kuitenkaan välttämättä ole huomanneet lahja- ja perintöverotuksessa vuoden 2017 alussa tapahtuneita muutoksia. Lahja- ja perintöverotus keveni sekä lähiomaisille että muille lahjan- tai perinnönsaajille. Tällä kertaa kevennyksistä hyötyivät eniten suuren perinnön tai arvokkaan lahjan saavat henkilöt. Uudet veroasteikot kannattaa katsoa verohallinnon nettisivuilta:

Lahjaveroasteikko http://prosentti.vero.fi/Pelalaskuri/EtusivuLahjavero.aspx

Perintöveroasteikko https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Perinto

Vaikka lahjan ja perinnön veronalaisuus on pääsääntö, se ei päde kaikissa tilanteissa. Vuoden alun lakimuutoksen jälkeen näitä tilanteita on enemmän. Ensinnäkin lahjaa verotetaan nykyisin ainoastaan, jos sen arvo on yli 5.000 euroa. Aikaisemmin valtio otti osansa jo 4.000 euron arvon ylittävistä lahjoista.

Perintöverotuksessa verotuksen minimiraja pysyi samana 20.000 eurona eli alle 20.000 euron arvoisesta perinnöstä ei tarvitse maksaa perintöveroa lainkaan. Perintöveron puoliso- ja alaikäisyysvähennyksiä sen sijaan korotettiin reilusti. Tämä on perinnönsaajalle hyvä asia. Kun verottaja laskee vainajan alaikäisen lapsen maksettavaksi tulevaa perintöveroa, verotettavasta osuudesta vähennetään laskennallisesti nyt 60.000 euroa, kun aiemmin vähennettiin vain 40.000 euroa. Kun esimerkiksi 75.000 euron perinnöstä vähennetään verottajan laskuissa 60.000 euroa, jäljelle jää 15.000 euroa, joka on alle verotuksen minimirajan 20.000 euroa. Perintöveroa ei tällöin tule alaikäiselle maksettavaksi ollenkaan. Kyseinen 60.000 euron vähennys tapahtuu vain verottajan laskuissa: esimerkin lapsi saa tietenkin koko 75.000 euroa omaan käyttöönsä. Alaikäisyysvähennyksen korottamisen vuoksi vainajan alaikäinen lapsi saa perinnön verottomana 80.000 euroon saakka ja perintövero määrätään vain tämän summan ylittävälle osalle.

Vastaavasti kuin alaikäisyysvähennys toimii myös puolisovähennys, jonka suuruus on nykyisin 90.000 euroa (ennen 60.000 euroa). Puolisovähennys tehdään vainajan aviopuolison tai tietyin edellytyksin avopuolison saamasta perinnöstä. Vainajan puoliso saa siis perinnön verottomana 110.000 euroon saakka.

Kaikki vuoden alun perintöveromuutoksista eivät kuitenkaan olleet perinnönsaajille edullisia. Henkivakuutuksen perusteella saatu korvaus ja vastaavat kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavat rahasuoritukset ovat olleet perintöverosta vapaita 35.000 euroon saakka. Perintöveromuutosten myötä tämä 35.000 euron raja on kuitenkin poistumassa eikä tällaisilla rahasuorituksilla enää pian ole perintöverosta vapaata osuutta. Henkivakuutuskorvauksien verovapaus poistuu kuitenkin vasta 1.1.2018 muista muutoksista poiketen. Valveutuneilla on siten aikaa varautua muutokseen. Henkivakuutuskorvauksista ja vastaavista seuraa siirtymäajan jälkeen perintövero pääsäännön mukaisesti.